Thursday, June 30, 2016

Dopis Vladimira Mitrovića, redovnog profesora na katedri za naftu i gas, rudarsko - geološkog fakulteta povodom sumnji na plagijat doktorske disertacije Vesne Karović Maričić

Dopis prof. dr Vladimira Mitrovića povodom sumnji na plagijat doktorske disertacije Vesne Karović Maričić


Na našu email adresu danas je stigao skenirani dopis dr Vladimira Mitrovića, redovnog profesora na Katedri za naftu i gas, rudarsko - geološkog fakulteta. 

U dopisu koji je poslat nadležnim institucijama prikazana je procedura i istorijat izrade i odbrane sporne disertacije profesorke Vesne Karović Maričić

Prof. dr Vladimir Mitrović je bio mentor sporne disertacije sve do čina odbrane kada je iz komisije izbačen a njegov izveštaj o tezi, koji je bio negativan, poništen da bi nakon toga izabran novi mentor i teza uspešno odbranjena.(njegov izveštaj se nalazi u prilogu dopisa).

S poštovanjem

Naftni tim Srbije


Wednesday, June 29, 2016

Analiza naučne zasnovanosti doktorske disertacije Vesne Karović Maričić


ANALIZA NAUČNE ZASNOVANOSTI DOKTORSKE DISERTACIJE VESNE KAROVIĆ MARIČIĆProšlo je skoro dve nedelje od početka procesa "spoljašnjeg uzbunjivanja" i dostavljanja dopisa o sumnji za plagijat doktorske disertacije Vesne Karović Maričić a fakultet još nije odgovorio na dopis. Kako stvari stoje najverovatnije i neće jer prema informacijama našeg insajdera iz dekanata, to navodno nije u nadležnosti fakulteta. Upozoravamo fakultet da ovim potezom krši član 18. "Zakona o zaštiti uzbunjivača", po kome je dužan da postupi po prijemu dopisa i ako fakultet nije nadležan za sadržaj dopisa da prosledi dopis nadležnom organu i istovremeno obavesti uzbunjivača. Analiza teoretskog dela doktorske disertacije


Opšti deo ove doktorske teze je do 56. strane a ostatak čini specijalni deo koji zauzima 96 strana.

U opštem delu teze nalazi se šest poglavlja i to:

1. Uvod
2. Opšti problemi upravljanja procesom razrade i eksploatacije ležišta ugljovodoničnih fluida
3. Planiranje i upravljanje ležištima nafte i gasa
4. Ekonomska ocena investicionih projekata u procesu upravljanja ležištima nafte i gasa
5. Rizik i neizvesnosti
6. Model menadžmenta procesa razrade

Pregledom i analizom teoretskog dela doktorske disertacije možemo zaključiti sledeće:

 • U uvodu su navedeni predmet, cilj i okvir istraživanja, značaj istraživanja i metode istraživanja.
 • U drugom i trećem poglavlju evidentirani su plagijati iz knjige Integrated Petroleum Reservoir Management koji su poslati nadležnim institucijama radi potvrđivanja ili opovrgavanja.
 • U trećem poglavlju korišćen je, uz minorne izmene, zvanični Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi i materijali iz službenih glasnika republike Srbije.
 • U četvrtom poglavlju korišćena je literatura o procesu menadžmenta, investicijama, izradi biznis planova.
 • U petom poglavlju korišćena je literatura iz analize rizika, analize osetljivosti, ocenu rizika i analizu odluka.
 • U šestom poglavlju je prikazan algoritam koji bi trebalo predstavljati osnovu za naučni doprinos disertacije i koji će biti primenjen u specijalnom delu.Analiza specijalnog dela doktorske disertacije


Specijalni deo teze nosi naziv: 

EKSPERIMENTALNA ANALIZA PRIMENLJIVOSTI POSTAVLJENOG MODELA MENADŽMENTA RAZRADE I EKSPLOATACIJE LEŽIŠTA NAFTE I GASA NA GASNOM LEŽIŠTU X NAFTNO - GASNOG POLJA OSTROVO. 

Na osnovu naziva možemo zaključiti da će u specijalnom delu prikazati rezultati koji se zasnivaju na eksperimentu koji je izveden pod određenim uslovima i koji se pri istim uslovima može ponoviti.

Pregledom i analizom specijalnog dela doktorske disertacije možemo zaključiti sledeće:

 • Od strane 56 - 72 kompletni podaci o istorijatu istraživanja, broju bušotina, o ležištu X, podaci o istražnom bušenju, petrofizički parametri, geološki model itd. preuzeti su iz elaborata o rezervama gasnog polja Ostrovo. 
 • Na stranama 72 i 73 predstavljen je proračun površine i zapremine ležišta metodom planimetrisanja. Planimetrisanje je jedna rutinska tehnika pa se ne može smatrati originalnim naučnim doprinosom, utoliko pre što su karte već planimetrisane a podaci o površini i zapremini već verifikovani u zvaničnom elaboratu o rezervama gasnog polja Ostrovo. 
 • Od strane 74-109 prikazani su podaci o karakteristikama fluida, broju i rasporedu bušotina, dinamici proizvodnje, opremanju bušotina, sistem analizi, prognozi proizvodnje itd
 • Od strane 110-126 analizirana je mogućnost korišćenja gasnog ležišta X za skladištenje gasa bez tehničko - tehnološke analize.
 • Od strane 126-148 analizirana je ekonomska ocena projekta izgradnje podzemnog skladišta gasa.
 • Na stranama 148 i 149 prikazana je primena analiza odluka u procesu upravljanja gasnim ležištem XZaključakNa osnovu analize naučne zasnovanosti doktorske disertacije Vesne Karović Maričić zaključujemo sledeće:
 • Opšti deo doktorske disertacije sadrži elemente plagijata i krađe citata (Link)
 • U specijalnom delu nisu prikazani rezultati izvedenog eksperimenta iako specijalni deo nosi naziv: EKSPERIMENTALNA ANALIZA PRIMENLJIVOSTI POSTAVLJENOG MODELA MENADŽMENTA RAZRADE I EKSPLOATACIJE LEŽIŠTA NAFTE I GASA NA GASNOM LEŽIŠTU X NAFTNO - GASNOG POLJA OSTROVO.
 • Većina materijala u specijalnom delu je preuzeta (plagirirana) iz elaborata o rezervama gasnog polja Ostrovo.
 • Nema naučne povezanosti između opšteg i specijalnog dela doktorske disertacije jer se predloženi model menadžmenta procesa razrade ne primenjuje na gasno ležište X.
 • U doktorskoj disertaciji nisu primenjene sve navedene naučne metode istraživanja.

Wednesday, June 15, 2016

Odgovor Univerziteta povodom optužbi za plagijat doktorske disertacije i stručnih radova prof. Vesne Karović Maričić


Odgovor Univerziteta u Beogradu


Odgovor Univerziteta možete pročitati ovde, a u dopisu se ističe kako će se sve sumnje u originalnost doktorske disertacije i stručnih radova prof. Vesne Karović Maričić razmatrati nakon usvajanja odgovarajućih opštih akata kojima će biti regulisana ova oblast.